همیشه موافق با گردش آزاد اطلاعات هستم، ازین که همه بتوانند به اخبار آزاد و بدون سانسور دسترسی داشته باشند. ولی گاهی سندی هم آماده می شود که عده ای که در مورد خاصی تخصص دارند آن را مطالعه کنند، چکش کاری کنند و بعد هم در اختیار جمع بزرگتری برای اظهار نظر قرار بگیرد. اینکه سند اولیه یک طرح را برای مشورت در اختیارتان قرار میدهند و شما بجای اینکه از سایرین و حتی افرادی که دسترسی به آن سند ندارند مشورت بگیرید و کمک کنید تا نتیجه ای بهتر حاصل شود، بدون هیچ درنگی منتشر میکنید، نتیجه اش این میشود که تقریبا همه تلاشهایی که شده است بر فنا میرود و اعتماد عمومی به یک جمع زیر سوال میرود. متاسفانه عده ای حتی ناخواسته مرتکب کارهایی میشوند که جبرانش سخت است.

بعد از بشود و نشود های فراوان، دعواها و جنجال های فراوان سندی آماده میشود که حتی بنده هم در تهیه آن دخیل نبودم، سندی برای چارچوب گذاری حوزه رمز ارزها. به عده ای فعال در حوزه رمز ارزها اعتماد میشود و این سند در اختیار آنها قرار میگیرد تا آنها با هم مشورت کنند و نظرات تکمیلی شان را به آن اضافه کنند تا تبدیل به دستورالعملی اجرایی شود، عده ای این کار را درست انجام نمیدهند و سندی که هنوز کامل نیست سر از رسانه ها در می آورد و هرکس تعبیری در خصوص آن مینویسد. حال آنکه این سند هنوز طرح اولیه بوده و قرار بوده تازه روی آن کار شود. الان آن نهادی که سند را تنظیم کرده است حق دارد به یک اکوسیستم بدگمان شود یا خیر؟ آیا تصمیمات باید همیشه پشت پرده گرفته شود و بعد به عنوان قانون اعلام شود و جای هیچ حرفی باقی نماند یا ما هم میتوانیک پیش از تصویب یک قانون با فعالان حوزه و با در نظر گرفتن حساسیت های داخلی و بین المللی مشورت کنیم؟ هرجا که به قانونگذار ایراد میگرفتم، این مورد را به خودمان ایراد میگیرم و فکر میکنم کاری که به صلاح بود انجام نشد.

یا علی