تکلیف


اینکه همه ما تکلیفی را احساس میکنیم و برای خدمت قدم به میدان میگذاریم هیچ منافاتی با این ندارد که در ازای ارزش افزوده ای که ایجاد میکنیم ثروت هم کسب کنیم، اصولا شرکت ها را با میزان درآمد و هزینه و سودش نسبت به سال قبل مقایسه میکنند، هرچند ممکن است یک کسب و کار سالها زیان ده باشد ولی قطعا بر اساس یک الگوی مالی در حرکت است. و شرکت هایی که نتوانند پیشرفتی در خصوص افزایش ثروت برای شرکت حاصل کنند به راحتی ورشکسته میشوند. پس اینکه احساس تکلیف کنیم و کسب و کاری را برای منافع کشورمان راه اندازی کنیم، خون دل بخوریم و برایش بجنگیم وقتی زیبا و قشنگ میشود که ارزشی هم خلق کنیم. این خلق ارزشها بصورت سلسه وار که به هم وصل میشوند میتوانند به چشم انداز شرکتت که هدفی والا دارد تو را نزدیک کنند. همیشه از آنهایی که میگویند سود مالی اش اصلا برایم مهم نیست، قصدم فقط خدمت است دوری میجویم، چون به نظرم میرسد اتفاقا بیشتر ازینکه به فکر خلق کردن یک ارزش باشد فقط به پول فکر میکند. من بر این باورم پول باید در یک چرخه باشد، برود و بیاید، مهم آن ارزشی است که توانستی خلق کنی، گره ای که از کار کسی باز کرده ای، افرادی که استخدام کرده ای و کار آفرینی که انجام داده ای، اینکه بواسطه شرکت تو زندگی چه تعداد انسان راحتتر شده است، اینکه به چند نفر توانسته ای امید بدهی، اینکه زندگی چه تعداد آدم را در آینده میتوانی دگر گون کنی، پول هم می آید، ولی اگر هدفت را فقط پول گذاشتی حتی به فرض اینکه بسیار موفق هم شدی یک جا میبینی دیگر روحت و وجودت از پول هم متنفر است، چون قطعا برای کسب این پول بسیاری از اهداف انسانی را قربانی کرده ای، اولویت برایت پول بوده نه خلق ارزش. اگر فکر میکنی تنها خواسته ات از زندگی پول است، کمی بیشتر به آن فکر کن، به این فکر کن که چطور هم پول کسب کنی و هم بتوانی ارزشی خلق کنی، وقتی بدنبال خلق ارزش افتادی من میگویم پول هم می آید. از زبان خودم میگویم که هر وقت نسبت به خلق ارزش کمتر توجه کرده ام کارم که پیش نرفته، پس هم رفته است. خلق ارزش برایم از هر چیزی بالاتر است. اینکه مفید باشم. مخلص کلام تا همیشه تلاشم همه این است در راستای منافع ملی ارزش خلق کنم و قطعا کسب و کارهایم هم سودآور باشد، شاید دلیل بیخوابی هایم هم همین باشد.

مجال خواب نمی‌باشدم ز دست خیال

در سرای نشاید بر آشنایان بست

در قفس طلبد هر کجا گرفتاریست

من از کمند تو تا زنده‌ام نخواهم جست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.