رمز ارزها فیلتر میشن


به همین سادگی، در بانک مرکزی، اداره نظارت بر بر موسسات غیر پولی ، ظاهرا نام چهارده سایت را به کمیته تعیین مصادیق ارسال کرده که فیلتر شوند، دلیلش هم این است که مجوز ندارند، آیا مجوزی تعریف شده است که فعالان این حوزه برای گرفتنش اقدام نکرده باشند. وقتی بعد از این همه پیش نویس قانون گذاری و جلسه با بانک مرکزی آخرش به جای همکاری صورت مساله را پاک میکنند نتیجه اش همین میشود، بروید دست خدا، ما نامه فیلترینگتان را امضا کردیم. میخواهید شکایت کنید هم بروید دیوان ادالت اداری.
گاهی حس میکنم دیدشان به ما مانند نان خورهای اضافه مملکت است و همه شان میخواهند دست به سرمان کنند، حتی در بانک مرکزی اگر شخصا و راسا با فردی صحبت میکنم به عقیده او رمزارزها تکنولوژی است و باید همگام با آن در راستای منافع ملی از آن استفاده کرد. ولی پای عمل که میرسد نامه امضا میکنند که فیلتر کنند.
برادران، خواهران من قبلا افتخار حضور در مجلس محترم را هم داشته ام و اعلام کرده ام اگر فعالیتی که ما انجام میدهیم، خلاف قانون است، یعنی استخدام نخبه های جوان ایرانی، تبدیل کردن این استعدادهای بالقوه به بالفعل و تلاش برای سربلندی ایرانمان و در راستای منافع ملی مان ، همه این ها از نظر شما خلاف است، لطفا بنده را اعدام کنید. آمریکا هم همینکار را با من کرده است، بخاطر کمک به مردم ایران برای انجام پرداخت های خرد ارزیشان برایم پرونده درست کرده، اینجا هم یک حکم اعلام به من بدهید. انشالله همه مشکلات حل میشود. از یک سمت گلوی خودمان را پاره میکنیم که اگر ماندیم، اگر در شرایط دشوار مملکت در همان حد توان اندکی که داشتیم تلاش کردیم برای اینکه بتوانیم از دنیا عقب نمانیم بخاطر کشور و خدمت و منافع ملی و کاسبی حلال بوده، ولی رفتار برخی از مسوالان دقیقا مانند این است که از پشت خنجر بر کمرم زده اید، کاری که وقتی آمریکا انجام داد، از آن ناراحت نشدم. دشمن کارش دشمنی است، ولی کشور خودت چه. زخم آن را چگونه مرهم کنی.
امسال را رهبرم سال مانع زدایی و پشتیبانی نامیده، ولی هرچه میکنید مانع زایی هست، تا کورسوی امیدی روشن میشود عده ای عامدانه یا سهوا آن را خاموش میکنند. تازه امید به دولت جدید و مجلس محترم بسته بودیم. همین چند وقت پیش بود که جناب آقای قالیباف در نظق علنی مجلس فرمودند که رمز ارزها اگر به عنوان ارز محسوب شود مسولیتش با بانک مرکزی است اگر به عنوان دارایی محسوب شود سر و کارش با وزارت اقتصاد است. همین چند وقتی پیش مجلس بانک مرکزی را مکلف کرد که به این حوزه رسیدگی کنند. ما هم به دنبال این هستیم قدمی هرچند کوچک برداریم برای چارچوب گذاری این حوزه و کمک حال کشورمان باشیم بعد ناگهان میبینیم دستور برای فیلترینگ این حوزه می آید. نه برادر من، آخر آخرش را که ببینی، نگرانی من و تو یکی هست، هردویمان نگران ایران هستیم و منافع ملی و نظاممان. پس بیایید بجای تقابل و تصمیمات شتابزده تعامل کنیم. چون اول و آخرش باید تکنولوژی بپذیریم. حالا یا تا فرصت هست از آن به نفع کشورمان استفاده میکنیم یا اینقدر درگیر پاس کاری ها میشویم که فرصت بسوزد و افسوسش بماند.
ما همیشه آماده تعامل و کوک در راستای چارچوب گذاری و قانونمند کردن حوزه رمزارزها هستیم، و باور دارم این حوزه سر و سامان نمیگیرید مگر با حمایت دولت، مجلس، بانک مرکزی و فعالان خوشنام این حوزه.
یا علی اول را ما گفتیم. یا علی دوم را هم شما بگویید و بسازیم باهم ایرانمان را.
یا علی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.