زامبی


زمین را نابود کردیم،کوه های یخ را آب کردیم، اکوسیستم دنیا را یه هم ریختیم،هرچه موجود جز انسان و سوسک بود را با خطر انقراض مواجه کردیم، هر چه ببر و شیر و پلنگ بود را شکار کردیم، مجوز شکار قانوی هم صادر کردیم و میکنیم. از طبیعت سفره های یک بار مصرف و ته سیگار باقی مانده و از هوا دود و خفگی. تا کجا میخواهیم پیش برویم ، به گمانم هیچ حدی ندارد، اینقدر پیش رفتیم که فضای اطراف کرده زمین را هم پر از زباله های فضایی کردیم داریم تلاش میکنیم فضا را به تسخیر خودمان در بیاوریم و جایی شبیه زمین را پیدا کنیم که آن را هم به گند بکشیم. تا اون موقع قطعا چیزی از زمین هم نمانده است و آیندگان ما در کثافتی بیش از این کثافتی که الان هست زندگی خواهند، کرونا همه ما رو ماسک پوش کرد، چه بسا که در آینده ای نزدیک طبیعت جور دیگری انتقام بگیرد و همه باید ماسک اکسیژن بر دهن بگذارند تا بتوانند در کثافتهای آینده قدم بزنند. ما که هر چه در توان داریم بکار میبریم که دنیا را کثیف تر کنیم، دیگر لایه ازونش از دسترس ما خارج بود که آن را هم سوراخ کردیم. تقریبا چیزی نمانده، اگر عمر باقی بماند بعد از کرونا شاهد وقایع عحیب دیگر خواهیم بود، چه بسا همین فیلمهای زامبی که میسازیم بزودی با چهش ژنتیکی بیماریهایی شبیه هاری به همان زامبی بودن جهش پیدا کند و با چماق و اسلحه باید از جان خودمان در برابر زامبی ها دفاع کنیم. همه مردم دنیا یا مثل ایرانی ها هستیم و با همه وجود با دست خالی کمر به نابودی زمین و طبیعت بستیم یا مانند کشورهای پیشرفته صنعت داریم و با تمام تلاش درحال نابود کردن اکوسیستم و “اوزون مانند های دیگر” هستیم و کمر همت به نابودی زمین بسته ابم طوری که حتی سوسک ها که از همه چیز جان سالم بدر برند این دفعه حریف شگردهای ما نخواهند شد. اگر معاهده ای هم امضا میشود که رعایت کنیم همه سرباز میزنند که ای داد صنعت ما رو میخواهند کوچک کنند و با کج دهنی از آن معاهده ها خارج میشوند. ما و آیندگان ما قطعا نفرین شدگان طبیعت و زمین هستیم، حتی وقتی کسی را در حال جمع کردن آشغال میبینیم مسخره اش میکنیم. یا اگر جایی آشغال ریخته باشد غر میزنیم که این آشغال جمع کن های طبیعت چرا اینجا را تمیز نکرده اند. همیشه طلبکاریم و اوج هنرمان این است اگر جایی را به کثافت کشیدیم در کیسه ای کنار یه درخت زباله هایمان رها کنیم تا آشغال جمع کن های طبیعت آن را راحتتر جمع کنند. وقتی هم پای حرف باشد همان حامی طبیعت هستیم و ادایش رو خوب در می آوریم. ما آدمهای بدی هستیم. ما آدمهایی هستیم که به هیچ یک از حقوق بکدیگر اهمیت نمیدهیم. طبیعت هرچه با ما میکند حقمان است و بدتر ازینها ها بسرمان خواهد آورد. ما زامبی هایی هستیم که عقلمان رو بزوال است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.