یا wishful thinking یا باش تا صبح دولتت بدمت. ازین حرفا زیاد شنیدم مخصوصا وقتی توی نوشته هام درددل میکنم یا یک آرمانشهر رو به تصویر میکشم که میشه با رییس جمهورش هم حرف زد و درد دلت رو گفت. برای من اون حس خوبی که برام ایجاد میشه مهمه. لزوما قرار نیست رییس جمهور آینده متن من رو بخونه .

درنهایت فکر میکنم همه ما برای هرچیزی که بجنگیم یا هر هدفی که داشته باشیم همش برای اینه که حالمون خوب باشه، حس خوب داشته باشیم. یه تیم دور هم جمع میشن منافع جمعی رو به دست بیارن که یکیش پوله ولی بیشترش دل خوشه. 10-12 سالم بود میگفتم من اینقدر میخوام پولدار شم که بالشتم رو بجای پنبه با پول پر کنم، یه فامیلی داشتیم خدا حفظش کنه جوان بود و پیرو طریقت با هم زیاد حرف میزدیم میگفت بالشت پنبه ای که راحتتره.

گذشت و گذشت تا فهمیدم ارزش حس خوب خیلی بالاتر از پول زیاد هست. اگر هدفات پول باشن یه جایی تموم میشه. ولی وقتی هدفات رو جوری انتخاب کنی که خیرت به خلق خدا برسه، اون موقع اطمینان داشته باش پول هم خواهی داشت به اندازه نیازت و حتی بیشتر از اون.

اگر حال دلت خوب باشه و حال دل بقیه رو هم خوب کنی گل رو زدی.