یک سال دیگر


دکتر الهی قمشه ای به نقل از حضرت مولانا نقل میکند اگر محمد هزار بار به معراج رود ما را چه سود که همچنان پای در گل فرو مانده باشیم؟ و اگر محمد را رحمتی بر همه ی عالمیان فرستاده اند و به خلق عظیم ممتاز کرده اند ما را چه سود باشد اگر در جهان همه رنج افزاییم و به ترش رویی و کج خلقی مردمان را دلتنگ گردانیم؟ پس دعوت عارفان و شاعران پارسی گو این است که:

به معراج برآیید چو از آل رسولید
رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید

هرسال روز تولدم به همین فکر میکنم که آیا فقط به دنیا آمده ام که پای در گل باشم؟ و درد و رنج را به دنیا اضافه کنم یا کاری کنم در حد توانم برای بهتر شدن دنیا. من همیشه گفته ام زندگی یک رنج دایم است، حال هر سال هم یکسال به عمرم اضافه شود اگر واقعا نتوانم و نتوانسته باشم قدمی برای کمتر کردن رنج مردم دنیا بردارم بودنم چه سود؟

از آنجلوس سیلسیوس شاعر و عارف نامدار آلمانی نقل است که در آستانه تبریک سال نو میلادی میگفت:اگر مسیح هزار بار در بیت اللحم زاده شود،
تو را چه سود،
که یک بار در تو زاده نشد
و همچنان دلمرده و بی نوا ماندی.
این صلیب بزرگ کلیسای اعظم نیست
که روح تو را نجات خواهد بخشید،
بلکه صلیب درون توست
که می تواند روح بیمارت را شفا بخشد
و نقصانت را به کمال آورد.

فقط خودت هستی که میتوانی در برابر درد و رنج زندگی قد علم کنی و کاری کنی و به حد از بلوغ برسی که مسیح برای یک بار هم شده در تو زاده شود. تولدم زمانی برایم خوشایند است که فقط یک سال به زندگی ام اضافه نشود، زمانی برایم شاد است که بتوانم به خودم افتخار کنم که کاری کرده ام.که مفید بوده ام. که در تغییری در دنیا ایجاد کنم. آرزو و رویای من همین است. و تا آنروز

دست از طلب ندارم تا کام من برآید

یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.