بهار


بوی عید دارد می آید، حتی با وجود کرونا و با وجود اینکه مشکلات اقتصادی متاسفانه همه مان را درگیر کرده است ولی بهار می آید. بهار کاری به این ندارد که الان شرایط چگونه است، موقعش که بشود خودنمایی میکند. برف ها را آب میکند، هوا را گرمتر میکند، لذت پیاده راه رفتن را با خود به ارمغان می آورد. بخواهی اش یا نخواهی اش دارد تشریف می آورد. می آید که به آدم نشان دهد پایان شب سیاه میتواند سپید باشد. بعضی ها در اوج گرفتاری هم باشند آمدن بهار را جشن میگیرند، بعضی ها هم میگویند تا بهار زندگی خودم نباشد، هرچه هم بهار بیاید و برود برایم مهم نیست. این دسته همیشه منتظرن بهارشان برسد و فکر میکنم هیچ وقت هم نمیرسد، آدمی هرچقدر بیشتر جلو برود انتظارتش از خودش بیشتر میشود و همیشه بهاری که میخواهد یک قدم از خودش جلوتر است و همیشه در حسرت رسیدنش می ماند. ولی آنانکه قدر همین لحظه را میدانند ، با همین هوایی که ارمغان بهار را میدهد شاد میشوند و با شوق ادامه میدهند. اینکه بتوانی محکم سرپا باشی، اینکه بتوانی با آمدن بهار خوشحال شوی اینکه نوروز را جشن بگیری میدانم که شاید مشکلاتت را حل نکند، ولی به التیام زخمهایت کمک میکند. مرهمی میشود بر زخمهایت تا دوباره با قدرت تر با نفس بیشتر شروع کنی به دویدن. حتی اگر گوشه ای کز کرده ای و از همه چیز ناامید شده ای، همین آمدن بهار را میتوانی شروعی تازه برای خودت در نظر بگیری، در وسط میدان قرار بگیری، نفسی عمیق بکشی، کمی عقب بایستی به همه آنچه در سالها برتو گذشته نگاه کنی، جاهایی که حس میکنی خطا رفته ای را یادت بیاوری، کارهایی که در گذشته انجام داده ای و کیفورت کرده را گوشه لپت بگذاری، و هنوز توپ سال نو شلیک نشده، شروع به دویدن کنی با همه وجودت، اگر کم آوردی از آن شیرینی ها که گوشه لپت هست استفاده کنی و سرحال شوی. آن جاهایی که قبلا خطا رفته ای را این بار سعی کنی از راه دیگری بروی. و اگر باز هم خطا شد به تجربه هایت اضافه اش کنی. بدوی و تا جایی که میتوانی به همان دشمن همیشگی ات همان زندگی مرتب ضربه بزنی. کم نیاوری، سرت را بالا بگیری و تا میتوانی بزنی اش. هرجا خسته شدی دقایقی بنشینی ،ناله کنی، گریه کنی، فحش بدهی، خودت را خالی کنی ولی باز بایستی و شروع کنی. خسته شدن حقت است ولی حق نداری خسته بمانی. میدان جای آدمهای حقیر نیست. میدان جای آنهایی است که تا آخرش میمانند. تا آخرش دستگیری میکنند، تا آخرش خدمت میکنند و اگر نظرکرده خدایشان باشند هم متفاوت با بقیه به دیدار معشوق میشتابند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *