حرف تا عمل


هیچ عجیب نیست که عده ای همیشه به فکر جیبشان باشد، هیچ عجیب نیست که از رشد جمعی هیچ ندانند و هیچ عجیب نیست با هر نسیمی برقصند. کارشان بادمجان دور قابچینی باشد و هدفشان خوش خدمتی و دوزار کاسبی بیشتر. برای این آدمها چطور باید از ذغدغه ها ملی، منافع ملی، منافع ملت حرف زد. هرچه بگویی تف سربالاست. متهمت میکنند به تفرقه به اینکه اتحاد را بر هم زدی. نمیدانند یا به نفعشان است خودشان را به نادانی بزنند که مقرریشان به موقع بهشان برسد. من اما برایم هیچ چیز بالاتر منافع ملی کشورم نیست، در عمل هم ثابت کرده ام و جواب یاوه گویان را هم همیشه داده ام. بگذار مسخره ام کنند که منافع ملی برایم اولویت دارد. من میگویم کاسبی خوب است اگر منافع جمع تامین شود، من میگویم کاسب وقتی حبیب خداست که برای خدمت به مردمش کاسبی کند. کسب و کاری حلال است که بجز پول به چیزهای مهمتری هم در آن فکر شود. نمیدانم چگونه میتوانند همه چیز را با پول عوض کنند، به پول بفروشند. منافع ملی مهمتر است که دوزار بیشتر در جیبت رود. من اگر میخواستم فردی و شخصا و با اتکا به شرکا و تیمم خیلی بهتر میتوانستم راهی را برای خودم بین عده ای باز کنم. گوشه ای بنشینم و پول در بیاورم. ولی راه سخت تر را انتخاب کردم. شفافیت را انتخاب کردم. خدمت را انتخاب کردم. تاوانش را هم دادم و میدهم. ولی هیچوقت خدا را شکر تا به امروز برده پول نشده ام. اگر روزی برده و بنده پول شوم و هدفم دیگر ارزش آفرینی نباشد، هدفم حفظ منافع ملی نباشد ، هدفم گره از مشکلات مردم باز کردن نباشد دیگر آن روز خودم را مرده میدانم. من زنده ام به اینکه مفید باشم. من زنده ام به این که بیزنس هایم را توسعه بدهم ، به این زنده ام که دنیا را در حدتوانم به جایی بهتر برای زندگی تبدیل کنم. اینکه عده ای درکش نکنند هم برایم مهم نیست. جز پول ارزشهای دیگری هست که برایم مهم تر است و میدانم وقتی آنها را رعایت کنم ، آنها خطوط قرمز من باشند به حد نیازم پول هم میتوانم در آورم.مانده ام در کار آن عده که هرگز نخواسته اند این موضوع را درک کنند یا به عمد با بهانه تراشی خود را به راه دیگری میزنند و کارشان تطهیر خود و رفقایشان هست، میخواهند در نهایت کجا را فتح کنند. من اگر ادعا هم میکنم بهایش را داده ام، برای کدامتان بواسطه خدمت به کشورتان در کشوری دیگر پرونده قضایی تشکیل شده است. وقتی صحبت از منافع ملی و حفظ آن میرسد چندتایتان حاضرید برای کشورتان قدعلم کنید و چندتایتان پشت پرده آب به آسیاب دشمن میریزید. خداوند شاهد و ناظر است، بتازید ولی بدانید بازی تان تا همیشه دوام نخواهد آورد. اصولا این مملکت و انقلاب و بچه هایش همیشه در نهایت پیروز بازی بوده اند، حتی اگر جانشان را فدا کنند، مانند الگویشان حاج قاسم ولی در نهایت دشمنانشان طعم ذلت را خواهند چشید.اگر منافع ملی برایتان مهم است خداقوت، اگر نیست بدانید نصیبتان در نهایت هیچ خواهد بود.

یا علی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *