خشونت خانگی


تنها مرجع رسیدگی به جرایم یک فرد قانون است و مراجع ذیصلاح، حتی اگر قانون هم بد باشد بهتر از بی قانونی است، عده ای بر این باورند که اگر برده داری لغو شد بدلیل برخاستن عده ای زیاد و اعتراض به آن قانون بودند که کاملا بحثش جدا است و واردش نمیشوم.

من الان دردم از از خشونت است، خشونتی که در خانه و از طرف نزدیکترین افراد به تو روا میشود، از طرف پدر ، برادر، خانواده ای که قرار است حامی تو باشند، اگر هر شرایطی داری تو را بپذیرند و به تو کمک کنن. و ناگهان همان ها میشوند جلادت. همانهایی که در کودکی دست مهر و محبت بر سرت میکشیدند الان تیغ و تیر و تفنگ بر آن دست میگیرند و تو را از پا در میاورند، تو را میکشند، به زندگیت پایان میدهند به همین راحتی، فقط به این دلیل که تو آنی نیستی که آنها میخواهند، تو تمایلاتی داری که خانواده ات ندارند و نمیخواهند که تو هم داشته باشی. بعد خانواده ات هم پلیس میشودند و تو را دستگیر میکنند، هم قاضی میشوند و رای به اعدامت میدهند و هم اجرای احکام میشوند و رای صادر شده را اجرا میکنند و میکشندت. و تو دیگر نیستی. جلادت برادرت است، برادری که در قومیت های مختلف ضرب المثل های زیادی درباره مهر و محبتش وجود دارد، مثلا میگویند برادر گوشت هم را بخورد، استخوان هم را نمیشکند. یا میگویند برادر مثل ستون فقرات است، یا خداوند متعال در قرآن برای مذمت غیبت کردن آن را به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه میکند، حال وقتی خانواده و برادری خواهر یا برادرش را میکشد، چه میتوان گفت. واقعا زبان قاصر است و چشمان گریان. یک فرد هر طرز فکر یا عقیده ای هم داشته باشد، خانواده نه قاضی است و مجری احکام. خیلی مشکل دارند به قانون رجوع کنند، خود من در خاندانی عشیره ای بزرگ شدم جایی که بزرگ خاندان داشت و مانند قبیله ها بود ولی با تمام احترام به عشیره ام ، از باید ها و نباید هایشان دست کشیدم و ترکشان کردم.

برادر ، خواهرش را میکشد و پدر رضایت میدهد، برادر و پسر عمو ، برادری را میکشد و پدر رضایت میدهد و افتخار هم میکند.و حس میکند غیرت و غرورش حفظ شده است نه تو فقط حماقتت را حفظ کرده ای بدبخت.

هیچ کس جز خداوند و قانونی که برای همه مشترک است حق ندارد جان کسی را بگیرد و خودش را بالاتر از قانون بداند. ننگ بر کسانی که جگر گوشان را بدلیل گرایشات خاص و طرز فکر و عملش اعدام میکنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *