رب النوع


امروز یکی از دوستان پیشنهاد واکسن فایزر را با هزینه ای معقول به من کرده، اینکه اینکه چطور ادعای واردات قانونی را دارد را من دقیقا نمیدانم. هرچند همه ما نیاز داریم این واکسن را زودتر دریافت کنیم ولی وقتی افرادی هستند با اولویت بالاتر از من، چطورمیتوانم این واکسن رو بگیرم.

من ترجیح میدهم صبر کنم تا افراد بیشتری واکسینه شوند سپس با هزینه یا رایگان این کار را انجام دهم. نمیتونم در بین مردمی باشم که هنوز حتی برای تهیه ماسک مشکل دارند و آنوقت من واکسن زده بین آنها بدون ماسک راه بروم.

کارد درمان خسته اما هنوز بصورت کامل واکسینه نشده اند، پاکبانان و افراد شاغل در بخش خدمات قطعا واکیناسیون برایشان ارجحیت بالاتری دارد تا من که یا دفتر کارم هستم که عموما تنها هستم و یا در خانه.

شخصا ترجیح میدم حتی همکارانم که تو این شرایط کرونایی هنوز به صورت حضوری برای خدمت به مشتریان به دفتر می آیند قبل از من واکسن بگیرنن. دیروز تصویر تو پزشک رو دیدم که برگه دوز اول واکسن رو در دست گرفته بوند و منتظر تزریق بودند، اینقدر خوشحال شو ذوق زده شدم که بالاخره به هر مصیبتی شده کاردر درمان در حال واکسینه شدن است و کمتر شاهد از دست دادن رب النوع های فداکاری و عشق خواهیم بود.

خداوند یار و نگهدارتان باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *