زمستان


زمستان سردی است. بیش از سردی هوا سردی آدمها را حس میکنم. آدمهایی که با ادعای خدمت به کشور در حال ضربه زدن به آن هستند. بدبختی این است که دلسوز و غیر دلسوز هم با هم قاطی شده اند. یعنی عده ای فکر میکنند دارند خدمت میکنند ولی دقیقا دارند عکسش را انجام میدهند. ما طی این سالها “برهه حساس کنونی” زیاد داشته ایم. این کشتی باید رو به جلو باشد، حرفم کل مملکت است. حال که مجلس و دولت تا حد زیادی با هم در یک راستا هستند ای کاش نظرات کارشناسانه ای که میگیرند، از کارشناسانی میبود که پایشان خیس شده است. نه اینکه نظرات را از افراد کارشناسی بگیرند که از دور دستی به آتش دارند. قطعا آنهایی که در بطن امور هستند، بهتر میدانند.آنهایی که دلسوخته مملکت هستند، بهایش را هم پرداخته اند بهتر از افرادی میتوانند راهنمایی کنند که فقط یک سری مفاهیم را میدانند. دلم پر است دیگر. کشور فرصتی را دارد که مانند یک شمع روشن در حال آب شدن است. رمزارزشها فرصتی است برای کشور که اگر تصمیمات درستی برایش اتخاذ نشود. به جای اینکه در خدمت کشور باشد، کاملا روبرویش قرار میگیرد. بارها به شخصه و یا در معیت عده ای از دلسوزان این حوزه تلاش کرده ام نظراتم را به ستاد تحول ریاست جمهوری برسانم، نمیگویم کاملا ناموفق بوده ام ولی یا تلاش من کافی نبوده و یا جریاناتی اجازه نداده اند آنچه صلاح است اتفاق بیفتد. من بارها در مقام نماینده عده ای که در این راه میکوشند و کارنامه شان هم مشخص است تلاش کرده ام تهدیدات را با فرصت های رمزارزها توامان به گوش تصمیم گیران برسانم. ولی بعد دیده ام تصمیماتی گرفته شده است و حتی به مرحله اجرا رسیده است، که به عنوان یکی از قدیمی ترین افراد فعال در این حوزه نگرانم کرده است. من امروز اگر حتی دیگر هیچ فرصتی برای کسب و کارم برای کسب روزی از رمزارزشها نباشد، کمیتم لنگ نمیماند، به لطف خداوند تخم مرغ هایم را در یک سبد نچیده ام ولی درد بزرگترم ازین است که با مشاوره های غلطی که زورش از مشاوره های من و امثال من بیشتر است ، تصمیماتی اتخاذ شود و بعد هم اجرا شود که دیگر هرچه تلاش کنیم نتوانیم اصلاحش کنیم، مهم نیست من باشم یا نباشم. امثال من باشند یا رختشان را ازین کشور برکشند و بروند. آنچه مهم است، کشورمان است و آنچه عیان است شمعی است که میسوزد. دل من هم با آن میسوزد نه فقط من بلکه حال دلم مانند همه آنهایی است که در بطن امور هستند ولی دارند میبینند که آبی در حال گرم شدن نیست.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.