رییس جمهور محترم جناب آقای رییسی

حضرت سعدی در یک جامیفرماید “بنشینم و صبر پیش گیرم دنبالهٔ کار خویش گیرم” ما فعالان حوزه کریپتو هم نشستیم صبورانه منتظریم ببینیم در سالی که مزین به اقتصاد دانش بنیان شده است، قرار است در تصمیماتی که برایمان گرفته میشود دخالتی داده شویم یا خیر. از آن طرف باید به گفته سعدی دنباله کار خویش را هم بگیریم. با نماینده معاون اقتصادی دولت طرحهای را پیش بردیم و البته با هزاران امید. چند جلسه و هم اینور و آنور رفتیم. داریم کارمان را میکنیم، مالیاتمان را هم میدهیم. ولی ترسم ازین است که توجهی که باید به اقتصاد دانش بنیان شود، نشود. برخی وزارتخانه ها و یا نهاد های حاکمیتی مهم صرفا با برگزازی جلساتی که قریب به یکصد نفر در آن حضور دارند و به منظور رفع تکلیف از خودشان، نه فرصت کافی را به نماینده یک حوزه میدهند که حرف بزند و نه به به حرفهایش اهمیت میدهند. امسال را خوشمان بیاید یا نیاید در راستای تولید مبتنی بر علم ، رهبر انقلاب سال اقتصال دانش بنیان نامگذاری کرده اند. و بعد هم تاکید داشته اند همدلی و همدلی باید بین همه دستگاههای اجرایی باشد. ما به عنوان بخش خصوصی هم در به در به دنبال همین همدلی هستیم. نه اینکه با نگاه قهرآمیز و تهدید گونه با این حوزه که سالها آتش به اختیار برای اقتصاد کشور حتی در سطح خرد و در راستای نیازهای مردمش تلاش کرده برخورد شود. ما اصولا نیامده ایم که از دولت محترم درخواست کمک کنیم.ما آمده ایم که به به دولت محترم بگوییم ما هم یک سری کارها بلدیم که در شرایط فعلی مملکت میتواند کمک کننده باشد. مگر وظیفه مان نیست برای مملکتی که در آن زندگی میکنیم ارزش افزوده ای ایجاد کنیم و خدمت کنیم ، مگر سربز باید جز این کند. ما میخواهیم صدایمان را رده های بالای حکومتی بشنوند ، آقای رییس جهمور محترم، سالهاست پیگیر تلاش های شما هستم، از همان زمانی که در بیرجند دانشجو بودم و شما نماینده جلس خبرگان بودید تا امروز دیدم که همه تلاشتان سربلندی ایران بوده است، هم نحوه مدیریت شما در قوه قضاییه و هم دولت تا الان نشان داده شما هم مانند رهبر انقلاب درد معیشت مردم را دارید. ما چه میخواهیم ، یکبار شخصا با خود شما و صرفا در خصوص مساله رمزارزها و کمک هایی که میتواند به اقتصاد کشورمان کند و به زبان ساده صحبت کنیم. آیا در این روزهای آخر ماه رمضان دعوت ما میپذیرید؟ یا ما را دعوت میکنید؟