سیبل


همیشه به همکارانم افتخار کرده ام، به همه آنها. انتظارم هم همیشه این بوده که باور داشته باشند مشتری ولی نعمت ما است ، این یک باور است که در نیک اندیش جاری است و همیشه هم این باور وجود داشته و تلاش کرده ام متوجه باشند که منابع انسانی هم با ارزشترین دارایی مجموعه ما است. این دوباور دو اصل اساسی نیک اندیش است، بدون این دو اصل هرگز نمیتوانیم به والاترین هدفمان که دنیا را جایی بهتر برای زندگی همه مخلوقات تبدیل کنیم برسیم.

جایی هم اگر اتفاق ناگواری افتاده و یا اگر مشتری ناراضی وجود داشته قبل از اینکه کسی را مقصر بدانم، خودم را مقصر میدانم، من به عنوان بالاترین مقام این مجموعه همیشه اگر هرجای کار بلنگد خودم را مسول میدانم، اگر مشتری از دست ما ناراضی میشود ، همیشه حق با او است. حتی اگر بر اساس ادله حق با همکار ما باشد ولی جایگاه ولی نعمتی مشتری هرگز نباید زیر سوال برود. زیرا که با ارزشترین دارایی شرکت باید برای سرافرازی شرکت بجنگد نه اینکه خدای نکرده مشتری قربانی کم دانشی همکار من شود. در این روزها که تعداد زیادی به ما اضافه شده اند و همچنان این روند ادامه دارد که بتوانیم خدمت بهتری را به مشتری ارایه دهیم، همیشه این دغدغه را دارم که بهترین ها، باهوشترین ها، و خلاق ترین ها به شرکت اضافه شوند، افرادی که دیدشان کارمندی نباشد، افرادی که برای آینده خودشان میخواهند در مسیری که شرکت هموار میکند بجنگند، و شاید قابل تصور باشد گاهی که برخی تلفن ها را بصورت رندم چک میکنم و میبینیم مشتری آنچنان که باید راهنمایی نشده و یا سهوا اطلاعاتی غلط به او داده شده است،گاهی تلفن را بر میدارم و شماره مشتری را میگیرم و شخصا عذرخواهی میکنم و یا از مدیران مربوطه میخواهم اینکار را انجام دهند و علاوه بر آن ضعف سیستم آموزش و منابع انسانی شرکت را نیز به میان میکشم و درصورتی که برخوردی لازم است از آنها میخواهم انجام دهند و بالاتر از آن آموزش دایمی را تاکید میکنم. و از آنها میخواهم همکارانم را دایم تحت آموزش قرار دهند تا ازین دست اتفاق ها هرگز زخ ندهد. حتی یک مورد هم برایم قابل پذیرش نیست. همه ما در نیک اندیش به نیکی میدانیم اگر ما وجود داریم بخاطر مشتریانی است که این ارزش را برای ما قائل شدند و علیرغم انتخابهای گوناگونی که داشتند ما را انتخاب کرده اند و با همه وجودمان بر این باوریم که ولی نعمت های ما حتی ذره ای نباید آزرده خاطر شوند و همینطور همکارانم که باارازشترین دارایی شرکت هستند هرگز نباید احساس یاس و ناامیدی در آنها شکل گیرند، نیک اندیش به وجود آمده است که همه ما ، همه ما گمشده خودمان را تلاش کنیم پیدا کنیم. تلاش کنیم دنیا را جای بهتری برای زندگی کنیم.یک خط قرمز در هر جامعه سالمی وجود دارد و بر آن استوار است که آن دور بودن از حاشیه است، اگر سیستم سالم باشد هر شخصی که گرفتار حاشیه باشد خود به خود حذف میشود، سیستم آن را حذف خواهد کرد. تا به الان تلاش کرده ایم نیک اندیش محیطی باشد که حاشیه در آن جای نداشته باشد، سخن چینی در آن جایی نداشته باشد، با فرد حاشیه دار و سخن چین برخوردمان قاطع است، برخورد سیستم قاطع است، با قطعیت حذف میشود. فردی که امروز سخن دیگری را برای من می آورد، فردا هم سخن من برای دیگران خواهد برد، پس هرگز اجازه رشد به چنین افرادی نمیدهیم. اجازه نمیدهیم بجای تمرکز بروی کار تمرکز روی حرفهای این و آن باشد، ما اینجاییم برای اینکه برای فردایی بهتر بجنگیم، برای فردایی بهتر برای خودمان، خانواده مان، کشورمان و جهانمان. هیچ چیز نخواهد توانست ملعبه ای شود برای دور کردن ما از هدفمان.

قوم از شراب مست و ز منظور بی‌نصیب

من مست از او چنان که نخواهم شراب را

سعدی نگفتمت که مرو در کمند عشق

تیر نظر بیفکند افراسیاب را

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *