شلیک


به قدرت کلمات باور دارم. همانقدر که بشین با بتمرگ فرق دارد، ناز شصتت با خسته نباشید هم فرق دارد. قدر کار خوب آدمها را باید بدانیم، آدمها با کلماتی که میشنوند میتوانند تبدیل به آدم دیگری شوند. آدمها را میتوان با تملق به یک فرداحمق تبدیل کرد یا با انتقادهای دایم به یک فرد ترسو تبدیلشان کرد. آدمها را اگر آنطور که هستند ، هم خوبشان و هم بدشان را به رویشان بیاوریم ولی در نظر داشته باشیم که با آدم حرف میزنیم میتوانیم به آدمهای بهتری تبدیل کنیم. تک تک ماها به عنوان یک آدم میتوانیم در آدمتر شدن خودمان و بقیه نقش داشته باشیم. آدمها دلشان نازک است، آدم ها دلشان به آدمها خوش است.آدمها دلشان زود میشکند، آدمها ربات نیستند. سخت ترین آدمها، خشن ترین آدمها در دلشان قلب است. قلبی که میتواند با حرفهای قشنگ انگیزه بگیرد، قلبی که میتواند با حرف های خشن، خشنتر شود. قلبی که میتواند بشکند. قلب آدمها ، دل آدمها وقتی میشکند هرچقدر هم ترمیم شود، خط شکستگی اش میماند تا همیشه. آدمها خوب هستند، آدمها ذاتشان مهربان است، آدم بدذات نداریم، آدمهایی که بد میشوند همه اش تاثیر آدمهای دیگر بر رویشان بوده است. زمانه بد و خوب را هم همین آدمها میسازند. آدمها تاریخ را میسازند، آدمها مهم هستند. حرفی که از دهن خارج میشود، مثل تیری است که از شست رفته است، شلیک شده است، نمیتوان سرجایش برگرداند. با آدمهای اطرافمان همانطور که دوست داریم با خودمان رفتار شود رفتار کنیم.

نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم

هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *