هفت خط


اصلا این اصطلاح از کجا آمده است، داشتم روایتهای مختلف را بررسی میکردم دیدم بیشتر این روایت معتبر است که در مجالسی که شاهان ساسانی برگزار میکردند، جامهای سرو شراب هفت خط داشته اندتا هر کس به اندازه ای که توان داشت بنوشد و بدمستی نکند و حرمت مجلس شاه حفظ شود . عموما تا خط چهارم مینوشیدند که نامگذاری های متفاوتی داشته نام آن خط ارزق بوده و خط شب یا خط سیاه هم نامیده میشده ، این خط کاملاً در وسط پیمانه بوده و خط اعتدال درشرابخواری محسوب میشده. ولی برخی هم هفت خط را مینوشیدند ولی بد مستی هم از آنان دیده نمیشد و به آنان لقب هفت خط میدادند، آرام آرام این اصطلاح بین مردم هم رایج شد و تا اکنون هم ادامه دارد بدون آنکه به نوشیدن شراب مرتبط باشد.

درحال حاضر الان وقتی قصد داریم از فردی با اصطلاح زیرک و زرنگ و گاهی هم در همین مفهوم ولی به دیدگاه بد یاد کنیم از عبارت “هفت خط” استفاده میکنیم. پس به نظر من هم هفت خط خوب داریم و هم هفت خط بد.

الان تعداد خطوط هر فردی را با قدرتی که دارد میتوان ارزیابی کرد، نه با توانایی نوشیدنش.متاسفانه برخی از مسولین ما بیش از تعداد خط قدرتی که لیاقتشان را دارند، قدرتمند شده اند و ریشه دوانده اند و نمونه هایش هم میشود همان هایی که اختلاس میکنند و دستگاه قضا به دنبالشان هست، برخی را به سزای اعمالشان میرساند تا دیگر جرات نکنند در حضور ملت ایران بدمستی کنند و برخی دیگر فرار میکنند و برخی دیگر که هنوز جلوتر از نوک دماغشان را نمیبینند همچنان مشغول خیانت به مردم و پر کردن جیبشان، که البته به زودی دم آنها هم به تله خواهد افتاد، چون هفت خط های بد بیش از ظرفیتشان قدرت گرفته اند و بدمستی میکنند و خود را لو میدهند. الان هم که انتخابات نزدیک است، هفت خط های خوب و هفت خط های بد هر دو در میدان هستند، برخی از داوطلبین هم از منظر بنده در خط ارزق یا همان خط میانه مانده اند و هستند که باشند و اگرنه خودشان هم امیدی به انتخاب شدنشان ندارند. من به عنوان یک ایرانی و یک فردی که تلاش کرده ام و جوانی ام را برای کشورم داده ام و جانم هم در برابر کشورم ارزشی ندارد امیدوارم هفت خط های خوب رای بیاورند و هفت خط های بد در هر پستی هستند خلع ید شوند. زیرا که حضرت حافظ میفرماید

به قد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد جهان بگیرد اگر دادگستری داند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *