یاران موافق


اگر همه مثل من فکر نکنند طبیعت دنیاست. من هرگز انتظار نداشته ام منتقدانم بیش از حامیانم باشد. چیزی که همیشه برایم مهم بوده است منفعل نبودم است. من در دنیایی زندگی میکننم که آدمها همیشه وقتشان پر است، همه شان درگیری های ذهنی خود را دارند و برایم قابل درک است اگر نتوانند به آرمانهای خود فکر کنند. من در بین همه شلوغی های ذهنم اما تلاشم را میکنم تا برای بهتر شدن دنیا بجنگم. همانقدر که در توانم هست. بارها هم گفته ام اگر مراد نیابم حداقل به قدر وسع که کوشیده ام. اینکه در راه هدفی جانم را بهم بدهم برایم با ارزش تر است تا اینکه هرگز نتوانم برای آنی که میخواهم بجنگم و دنباله رو تفکری باشم که به آن اعتقاد ندارم. من برای آن آن، جانم را هم میدهم. هیچ ابایی ندارم که قضاوت شوم. میدانم آدمها حتی اگر در ظاهر بگویند قضاوت نمیکنم ولی در باطنشان قضاوت میکنند و آدمهایی که واقعا قضاوتت نمیکنند تعدادشان کم است. خیلی کم. من اگر چنین افرادی را یافتم مطمئن میشوم که مودت و دوستی ام را با ایشان بیشتر کنم. حداقل تلاشم را انجام دهم. آدمهایی که قضاوت نمیکنند همانهایی هستند که بجای پیدا کردن عیب و ایراد در بقیه به خود میپردازند و احتمال اینکه در دنیا تغییر ایجاد کنند بیشتر است. من هم آرمانم این است، تلاشم این است در نهایت بتوانم در راه تلاش برای تغییر دنیا حتی جانم را فدا کنم. برای اینکه دنیا به جای بهتری برای همه موجودات تبدیل شود، انسانها، حیوانات و گیاهان. مهم این است تلاشم را انجام دهم. مهم این است عده ای حتی کم درکم کنند فارغ از نتیجه تکلیفم را ادا کرده ام. خدمت اگر در راستای منافع جمعی باشد کاسبی ات هم معنا میگرید، هدفت اگر ایجاد تغییر در دنیا باشد، کاسبیت معنا میگیرد. کاسبی که فقط برای پول باشد برایم از هیچ بی ارزش تر است. کاسبی و پولی که در برابرش مسولیت در قبال همه دنیا باشد برایم اما با ارزش است.شاید حرفهایم را همه متوجه نشوند و یا شاید نقدهای جدی بر آن داشته باشند، شاید هم حق با آنان باشد. ولی برای من یارانی موافق ، حتی کم با ارزش تر است از توضیح آرمانهایم و قبولش توسط جمع.
با یار موافق آشنایی خوشتر
وز همدم بی‌وفا جدایی خوشتر
چون سلطنت زمانه بگذاشتنیست
پیوند به ملک بینوایی خوشتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *