آتش


آتش می سوزاند، اگر همانموقع گر گرفت و سوزاند بهتر است تا برود زیر خاکستر، اگر رفت زیر خاکستر باز هم می سوزاند شاید کمی دیر تر ولی شدیدتر، در روابط هم همیشه این آتش وجود دارد، وقتی خواست گر بگیرد بگذار بسوزاند فرستادنش زیر خاکستر تیغش رو برنده تر میکند و اثرش را بیشتر. آتش زیر خاکستر را بگذار برای دشمنانت. اگر دوست داری دوست داشته شوی، از سوختن و سوزاندنش نترس و نترسان. لبخند مصنوعی خطرش بیشتر از چهره برافروخته است. تا برافروخته باشد یعنی تو مهمی یعنی هدفتان مهم است. اگر سرد شد و ظاهرش سردتر بدان این آتش است که در جایی دیگر دارد مخفی میشود کجا سر برآرد خدا میداند، اگر سر برآورد دیگر نمیتوانی به این راحتی خاموشش کنی، هزینه اش بسیار بیشتر از خفه کردنش است. راه را همیشه برای گر گرفتنش آتش ها در هر رابطه ای چه عاطفی، چه کاری باز بگذار. نگذار بجایی برسد که انقلابی درونی شکل گیرد و دیگر کنترلش از دستت و دستش خارج شود و حاصلش شاید نه همانموقع و ولی بعدتر فقط پشیمانی است. مانند تزو که میگفت اگر به ارتش دشمن حمله کردی و محاصره اش کردی راهی برای گریزش بگذار، راه برای گریز همان حرف زدن در ارتباطات است. اگر حرف نزنی و نگذاری حرف بزند بیچاره میشوید، از یک رابطه دو نفره ممکن است این قانون جاری باشد تا سطج یک شرکت تا همین اندازه که من میدانم، بیشترش را شاید هنوز تجربه نکرده ام.همیشه راهی گریز برای حرفی و کلامی صادقانه بگذار ، اگر قوی تری با مهربانی و با احساس امنیت راه را باز کن و اگر ضعیفتری سعی کن با تایید و حرف های مرتبط راهی را بساز که بتوانی حرفت را بزنی. تو برای یک هدف میجنگی، آدمها مهمترین دارایی های منطقه جنگی هستند، فرمانده ات از همه مهمتر. نگذار بخاطر حرف نزدن آتش به خرمن کل شرکت بزنی و همه را نابودکنی. سخت است ولی یکطرفه نیست. مهارتی است برای یاد گرفتن، همیشه روی بخش منابع انسانی یا روی کوچ شرکت میتوانی حساب کنی، آنها آموزش دیده اند برای همین آتش را نشاندن ها .بروید سراغشان و البته که مدیرعامل هم میتواند کمک کند اگر هدفت کمک باشد برای رسیدن به هدفعایی بالا هدفهایی که تغییرش در کل دنیا حاصل خواهد شد. راه بیایید و بجنگید آتش ها را قبل از اینکه زیر خاکستر برود مدیریت کنیدو بدانید وظیفه دو طرف است نه یک طرف. فقط همین. هوشیار باشید و در شرایطی که روال عادی نیست این روابط راسهل تر و دوستانه تر بگیرید، یادتان باشد هدف یکی است . برای یک هدف مشترک اینجایید.پس صبور باشید و متواضع باشید و در عین حال آماده .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *