خزان


فصل ها می آیند و میروند و هر ورقش در نظر هوشیار درس است و تجربه است و نشانی از معرفت کردگار.نه زمستان میماند و سبزی و طراوتی که با نو شدن سال در پی آن است تا ابد خواهد ماند. اسفند برای من شاید قشنگ ترین ماه سال باشد، طعم شیرینیش از همان سالهای کودکی هنوز مانده است. هوای عید، جنب و جوش هایی که تا شب عید ادامه دارد،بدو بدو ها، ذوق تعطیلات سیزده روزه که همیشه یک هفته ای هم قبل از آن و معمولا به طور خودسر به آن اضافه میشد، شوق و ذوق لباس عید، شیرینی و آجیل و مهمانی های پشت سر و هم. شاید همه اش را در همان سالها رها کردیم و آمدیم به زمانی که شاید دیگر هیچ چیز مزه قدیمش را نمیدهد. ولی هنوز هم که هنوز است، اسفند پر از جنب و جوش است.بدو بدو ها که تا شب عید هم حتما باید تمام شود. حتی وقتی جیب ها هم خالی باشد، باز هم اسفند بدو بدو های خودش را دارد. موهایی که باید حتما تا شب عید مرتب شود. خریدهایی که حتما تا شب عید باید انجام شود. کارهای ناتمانی که باید تمام شود. شاید اسفند، اسفند کودکیمان نباشد، ولی باز هم با همه ماههای سال فرق دارد.برای من از زمین تا آسمان. اسفند ماهی که باشی تفاوتش را بیشتر هم حس میکنی، اسفند، ماه آخر سال، ماهی که به اجبار به دنیا فرستاده شدی. ماهی که شروعی بود برای اینکه زندگی را با همه زجرهایش و خوشی های زودگذرش تجربه کنی. اسفند، عروس ماههای سال. اسفند، مزه ای از همه فصل ها و ماههای سال.اسفند ماه نو شدن. و در آخرش کتاب یک سال بسته میشود. و بهار می آید، نوروز می آید، عمرش شاید اندازه نوروزهای بچگی مان نباشد ولی حتی اگر عمرش ساعتی هم باشد باز حسش میکنیم حتی در بند. خزان باشد یا بهار، سبز باشد یا سرد، می آیند و میروند و این ماییم که سال دیگری بر ما گذشته است و یک سال دیگر هم زنده بوده ایم تا روزگار بازی اش را کند و ما هم بازیگرش باشیم. یک سال دیگر جنگیدیم و هنوز سرپاییم. یک سال دیگر بد و خوب دنیا را دیدیم و باز هستیم. و یکسال دیگر بزرگتر شدیم. حالا موقعش است که امسال هم در بازی روزگار تجربه همه این سالها را باز به کار بگیریم و باز پیش برانیم و باز سعی کنیم کم نیاوریم و بدانیم دلمان را جز هیچ، بر هیچ چیز نبندیم. که هیچ چیز همیشگی نیست.آنچه همیشه مهم است فقط انسانیت است و بقیه اش همه هیچ.
دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ ، دانی که پس از عمر چه ماند باقی، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *