رمز ارزها را چه کنیم


یک تکنولژی که کسی یارای ایستادن در برابرش را ندارد و آنها که چنین کردند قطعا بازندگان تاریخ خواهند بود، عده ای دیگر به همان اندازه که میتوانستند از آن بهره مند شدند و عده ای آینده را در این انقلاب بلاکچین میبینند. دیدم من اما نزدیکتر است به گروهی که میدانند آینده از آن بلاکچین و کریپتو کارنسی هاست. و با خرید و فروش آن در واقع تمرین میکنیم تا در آینده به عنوان یک واحد پول جهان شمول از آن استفاده کنیم. فرصت طلایی است برای کشورهایی که میخواهند هاب مناطق خودشان باشند، فرصت فراهم است برای ایران عزیز تا بتواند حتی به اجبار و به خاطر شرایط تحریمی از آنها برای پیشبرد اهداف اقتصادی ، منافع ملی و جمعی استفاده کند. در این راه شاید حاکمیت و دولت قدمهای بلند و موثری را برنداشته اند، ولی ما چندین نهاد مردم نهاد داریم، که شروع فعالیتشان به چندین سال قبل بازمیگردد. همچنین در نهاد ها ی مختلف مانند نظام صنفی که خانه و مامن کسب وکارها است کمسیون های تخصصی در این خصوص داریم و به علاوه در مجلس، اتاق بازرگانی و سایر نهاد های تصمیم گیر و اجرایی کمسیون های تخصصی در این خصوص شکل گرفته است و یا در حال شکل گیری است.

و اما انتظار از این کمسیون ها چیست؟

مشارکت و همکاری و هم افزایی، به دور انداختن افرادی که به دنبال رانت و ایجاد فساد و باند بازی هستند، خوب میدانیم اصل بلاکچین شفافیت است پس با توجه به همین اصل آنچه میکنیم باید شفاف باشد و به دور از هر رنگی که بوی متلق بدهد. همه این کمسیون زیر نظر کمسیون اقتصادی مجلس میتوانند جلساتی منظم داشته باشند و انشالله بتوانیم از فرصتی که هنور داریم استفاده کنیم و ایران را به یکی قدرتمندترین کشورهای چارچوب مند در حوزه کریپتو کارنسی ها تبدیل کنیم و من باور دارم در صورت ریل گذاری صحیح و چابک ، میتوانیم مقصد بسیاری از شرکت ها کشورهایی باشیم که نسبت به این حوزه علاقه مند هستند و ایران را بهشت کریپتو بدانند.

این حوزه توان بسیار بالایی برای اشتغالزایی دارد و همین الان بیش از یک میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم واز طریق سرویسهای جانبی این حوزه ارتزاق میکنند. با ورود سرمایه گذاران خارجی این عدد بسیار بیشتر خواهد شد. همه اینها را در شرایطی عرض میکنم که تحریمهای ظالمانه علیه کشور ما وضع شده است.

و ما انتظار از دولت و حاکمیت چیست؟

حمایت، اطمینان ازینکه فعالیت در این حوزه در جهت منافع ملی ما باشد، دولت و حاکمیت با حمایت از مصوبات این اجماع ها و سهل کردن راه برای ریل گذاری این حوزه میتوانند کمک شایان توجهی را در این حوزه انجام دهند. اول و آخرش حاکمیت باید مهر تایید را بزنید دیگر مگر جز این است. راه را نشان دهد، باید ها و نباید ها رو بگوید، بقیه اش را بسپارد به جوانان انقلابی متخصص که امتحان خود را پس داده اند.

سخت است ولی میشود. اگر بخواهیم.

یا علی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.