زندگی طناز


دوستی را بعد از مدتها دیدم، قبل ازین کرونای منحوس بیشتر همدیگر را میدیدم، برای من که دایره دوستانم کوچک است و بیشتر روابطم کاری، دیدن دوستی از جنس خودم عاشق شعر و هنر بعد از بیش از یک سال هیجان زیادی داشت. سالهای قبل که بیشتر همدیگر رو میدیدیم مدام شعر میخواندیم و از ادبیات میگفتیم ، از شیراز با طنازی حافظ و سعدی شروع میکردیم و تا نیشابور میرفتیم جایی که خیام و عطار آرامیده اند.

چقدر خوش میگذشت. ولی این بار که او را دیدم نشانی از آن آدم سابق نبود، هرچه تلاش میکردیم بتوانیم با همان شور سابق باهم گپ بزنیم نمیشد که نمیشد. نمیدانم افزایش سن بود ، مدتها دوری از هم ، یا مشکلات زندگی که کمر هر دویمان را خم کرده بود. اول صحبتهایمان قرار گذاشتیم هر هفته همدیگر را ببینیم و مثل گذشته ها شعر بخوانیم و کیفور شویم ولی موقع خداحافظی انگار هر دویمان میدانستیم دیگر شاید کمتر همدیگر را ببینیم. نمیدانم زندگی با ما چه کرده که هر دو تنهایی را ترجیح میدادیم. انگار هرچه سن آدم بالاتر میرود بیشتر در غار تنهایی خودش فرو میرود و با تنهایی خودش بیشتر کیف میکند. یک زمانی، منظورم سالها پیش است، دورهمی ها بیشتر بود، سفرهای دسته جمعی بیشتر بود، ولی الان به یک احوالپرسی آن هم شاید نه حتی صوتی بلکه با یک متن سلام خوبی ، و جواب ممنون، خوبم تو خوبی، تازه آن هم چند ماهی یکبار بسنده میکنیم.

این نیست که دوست داشته باشم سبک زندگیم همان شود که 10 سال پیش بود، ولی گاهی دلم برای 20 سالگی ام تنگ میشود. میدانم 10 سال دیگر هم دلم برای سی سالگی ام تنگ خواهد شد.

خاصیت انسان شاید همین باشد، یا شاید در کنار اهدافی که داری خودت را هم نباید فراموش کنی، وقتی مدام کودک درونت را ساکت کنی شاید نتیجه اش این شود که دیگر از هیچ چیز لذت نبری، نه خبر خوب تغییر روحی آنچنانی در تو به وجود می آورد و نه خبر بد تو را آنچنان که باید به هم میریزد. طنازی زندگی شاید همین باشد که گاهی تو را به فکر فرو برد و گاهی سبب تغییراتی هرچند کوچک در زندگی شخصیت شود.

فقط یک هدف داری و آن هم ایجاد تغییر مثبت در دنیا هست، هر دستاوردی که در این راه به دست بیاوری تا حدی به وجدت می آورد و اگر مشکلی در آن راه ببینی سخت تر و قویتر میشوی که بجنگی و حلش کنی. کل زندگیت همین میشود. و من راضیم. راضیم ازینکه هدفی دارم که میتوانم برایش بجنگم. راضیم ازینکه شرکا و همکارانی دارم که در این راه با من میجنگند. راضیم ازین که با وجود همه مشکلات ادامه میدهم و امروز من قویتر از دیروز من است و تلاش میکنم فردا قویتر باشم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *