سلام پاییز


پاییز برایم فصل شکوفایی است، دقیقا برعکس بهار که برایم فصل آشفتگی است. پاییز فصلی است که کسب و کارهایم بیشتر از قبل به بار مینشینند، و بهار فصلی است که به خوابی خرگوشی فرو میروند. البته دلالیش را در جلسات و سمینارهای مربوط به کسب و کار زیاد گفته ام. امروز که پاییز آمد یادم آمد قرار است چند ماه شلوغتر از قبل را داشته باشم، یادم آمد هر سال سرم شلوغتر میشود و خوشحالم که تلاش میکنم. خوشحالم که هنوز توان جنگیدن با زندگی را دارم. و هنوز هستم، پاییز فصل رنگین من، فصلی که تا همین یک سال پیش و قبل ازینکه به عینک جدیدم مجهز شوم، هیچ دیدی از هزار رنگی اش نداشتم، ولی بعد از عینکم همه رنگها را دیدم. برایم جذاب بود و افسوس که چرا این همه سال از دیدن رنگها محروم بودم، ولی کم کم رنگها هم برایم عادی شد. دیگر هیچ چیز جدید در دنیا برایم وجود ندارد، جز چیزهایی که منافع یک جمع را تامین کند و حال عده زیادی را خوب کند. پاییز شاید برای بعضی ها یادآور وصال یا فراق یا عشق باشد، برای خیلی ها قدم زدنهای دونفره روی انبوه برگ ها باشد، برای من همیشه شروع فصلی پر کار تر بوده است، برایم همیشه نوید همکاران بیشتر، کار و خدمت بیشتر و شکوفایی بوده است. پاییز برایم فصل کار است با رنگهای هیجان انگیزش.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.