سیاست


سیاست فقط ابزاری نیست که سیاسیون به کار بگیرند. سیاست را همه ما در طی زندگی کم یا بیش به کار میگیریم. در نهایت سیاست تنها بر یک اجتماع حاکم نیست بلکه در زندگی روزمره هر روز از آن استفاده میشود. خیلی طول میکشد تا بفهمیم بهترین سیاست صداقت و شفافیت است. اصولا اگر هر سیاستی در آن شفافیت نباشد ممکن است در پیشبرد اهداف کوتاه مدت مثبت باشد ولی قطعا در دراز مدت خیر، چقدر کتاب نوشته شده که در مذاکرات با فریبکاری چگونه میتوان پیروز شد. اسمش را هم سیاست میگذارند. از نظر من ولی بهترین سیاست همان صداقت است. وقتی همه چیز را رو بازی کنیم ، هیچ وقت نگران بر ملا شدن نیستیم. بهتر است همانی هستیم که باشیم. بدون شیله پیله. بدون نگرانی . ولی وقتی ماسک بر صورت میزنیم، همیشه نگران هم هستیم. و البته که حق هم داریم. پس بهتر است از همان ابتدا با صداقت و با قدرت از آنچه داریم بگوییم. پشت سر کسی اگر حرفی میزنیم ، جراتش را داشته باشیم در پیش رویش هم همان رو بگوییم. اینها درسهایی است که زندگی به من داده است. اینها درسهایی است که با خودن دل خوردن به دست آورده ام . همه چیز به همین سادگی به دست نمی آید تا بهایش را ندهی چیزی را بدست نمی آوری. اگر با سیاست بازی و دورو بودن بخواهی چیزی را بدست آوری ، آخرش رسوایی خواهد بود. من شخصا نخواسته ام در روابطی که دارم ماسک بر صورت بزنم. تلاش کرده ام همانی باشم که ادعا میکنم. پایین تا بالای زندگی ام بارها توسط همه نهادهای امنیتی زیر و رو شده است و به آن افتخار میکنم که برای خدمت تلاش کرده ام. برای کسب حلال تلاش کرده ام. نه دنبال عنوانی بوده ام نه دنبال مقام. هر چه هم کرده ام منافع جمع را هم در نظر گرفته ام. از قضاوت شدن هم نمیترسم. باشد که سیاست همیشه به شفافیت نزدیک باشد ، معنایش شفاف بودن باشد نه دو رو بودن و کلک زدن برای بهره بردن صرفا خودمان و رفقایمان.

والسلام

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *