ماشین


ماشین خیلی گران شده است. برخی ها هم ذوق میکنند که ماشینشان گران شده است. کافی است یکبار خدای نکرده پایشان به تعمیرگاه باز شود. یا تصادفی پیش آید. تازه میفهمند که جه بلایی سرشان آمده است. من خودم سعی کردم هیچوقت دل به آن قراضه نبندم. یعنی اولش این است که کلا دل به چیزی نبندم. میدانم همه چیز می آید و میرود. نمیخواهمدل درچیزی ببندم که ثباتی ندارد. جوان که بودم یک پراید داشتیم، خیلی دوستش داشتم. یک شب تصادف وحشتناکی کردم و دیدم دل و روده ماشین ریخت کف خیابان. از همان موقع تقریبا دیگر حسی به ماشین نداشتم. همیشه به عنوان یک وسیله تردد به آن نگاه کردم. برای همین بود و نبودش هم برایم زیاد مهم نبوده است. هر وقت هم توانسته ام ماشینی خرید و فروش کنم این کار را کرده ام. کلا حالا که ماشین در ایران متاسفانه یک کالای سرمایه گذاری شده است.که دیگر حس میکنم اصلا ماشین گران راندن در خیابان کاملا اشتباه است. هرلحظه ممکن است اتفاقی برایش بیفتد و اگر سرمایه ات باشد باید فریاد واحسرتا سر دهی. کلا به نظرم سرمایه گذاری در این شرایط اقتصادی روز خودرو کار اشتباهی هست. میتوانی سرمایه ات را در سبدهای مختلف قرار دهی. و خودرویی را داشته باشی که بتوانی سوارش شوی. نه هر بار که سوارش میشوی از استرس کلافه شوی. برای همین باز هم تاکید میکنم خودرو را برای سرمایه گذاری انتخاب نکنید. نمیگویم که ماشین گران نشده است. و سرمایه ات را میتواند حفظ کند. ولی ماشین آب است و آتش. ممکن است هر اتفاقی برای آن رخ دهد، حتی اگر همیشه در پارکینگ هم باشد باز هم ریسکهای زیادی را نسبت به سایر کالاها دارد. ممکن است تصادفا یک ماشین با آن برخورد کند و کل سود شما از بین برود. توصیه ام این است که اگر میخواهید سرمایه ات حفظ شود آن را در سبدهای مختلف مانند زمین، ملک ، طلای آب شده و دست دوم سرمایه گذاری کنید. این را مینویسم چون یکی از دوستانم با ماشین گران قیمتش که همیشه هم در پارکینگ بود، عزم نمایندگی برای سرویسهای دوره ای کرد، و همان موقع یک خودروی دیگر با آن برخورد کرد و تمام سودی که به خیالش روی خودرویش کرده بود، دود شد و رفت روی هوا. این روزها سعی کنید هوشمندانه تر سرمایه گذاری کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *