مسکن


اگر پست قبلی ام را خوانده باشید، چند روز است دنبال خانه میگردیم. قیمت ها واقعا فضایی شده است. واقعا نمیدانم مردم چگونه زندگی میکنند. با این همه مشکلات اقتصادی که داریم. اجاره خانه ها دیگر کمر شکن شده است. جالب تر این است آپارتمانی را به ما منشان میدهند که ده سال ساخت است ولی کلید نخورده. در عجبم که چرا باید این همه خانه خالی وجود داشته باشد. ما اگر ملکی را هم میسازیم به قصد فروش یا اجاره میسازیمش. یک عده ای دیگر هستند که میسازند فقط برای اینکه خالی باشد. اگر کسی مسکن میسازد باید این مسکن برای استفاده باشد. همه این ملک ها که ساخته میشود، تسهیلات برایش گرفته میشود، از خدمات عمومی کشور برایش استفاده میشود که برای استفاده مردم کشور باشد. بعد عده ای آن را فقط به عنوان ابزار معامله استفاده میکنند. فقط این آپارتمان ها خالی دست عده ای میچرخد و با آن معامله میکنند. واحد ده ساله ای که کلید نخورده است چه چیز دیگری را در ذهن تداعی میکند. قرار بود قانونی وضع شود که تکلیف این خانه های خالی روشن شود. ولی من دارم میبینم که آپارتمان شده ابزار پرداخت. ازین دست به آن دست میچرخد. مستاجران هم باید کفش آهنی برپا کنند و ازین خانه به خانه هرسال جابجا شوند.هر سال هم مرتب به اجاره بهایشان اضافه شود. تا جایی که دیگر توان پرداخت نداشته باشند و هی منطقه به منطقه پایین تر بروند. خریدن خانه هم که دیگر تقریبا محال شده است. من در معاملات املاک میدیدم که چند نفر با هم جمع میشدند و با هم یک خانه را خریداری میکردند، آن هم دیگر نمیتوانند. الان دارم میبینم که دو یا سه خانواده باهم یک واحد را اجاره میکنند. البته که دولت قول داده است فکری به حال مسکن مردم کند ولی تا چه اندازه میتواند موفق باشد و با مافیای مسکن سرشاخ شود را نمیدانم.باید منتظر بمانیم ببینیم چه میشود. من بواسطه اینکه یکی از بیزنسهای نیک اندیش هم در حوزه املاک است ، بیشتر در جریان این اوضاع هستم. واقعا از بابت تامین مشکن مردم در شرایط سختی قرار دارند. یکی از دلایلی هم که جوانان را هر چه تشویق به ازدواج میکنیم ، باز سرباز میزنند همین بحث مسکن است. الان که خودم به دنبال اجاره یک آپارتمان هستم هم بیشتر دارم این وضع را حس میکنم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.