تاج سر


همیشه نگران است، همیشه اضطراب دارد، بی قید و شرط ، با همه وجودش دوستت دارد. بهشت زیر پایش است. زنی که مادر شد، وجودش را مهر فرزندش میگیرد. خار به پایت بنشینید، مانند این است که خنجری در قلبش فرو رفته است. برای ابراز محبتش دنبال دلیل نیست. هر چند سالت که میخواهد باشد، همیشه تو را بچه اش میداند، همیشه نصیحتهای مادرانه اش سرجایش است. حال هر کسی را میداند دوست داری، میپرسد. قربان صدقه همه شان میرود. موهایت سفید شده باشد هم هنوز برایش بچه هستی. همیشه منتظر است، با او تماس بگیری، همیشه درب خانه اش برویت باز است.فرشته زندگی ات هست. پدرت، پشت و پناهت، قوت قلبت، قهرمان زندگی ات. هرجا باشی خودش را به آب و آتش میزند که آب در دلت تکان نخورد. اگر امروز در زندگی ات میتوانی با آدمها بنشینی و حرف بزنی ، همه اش بخاطر روزهایی است که هرجا میرفت، تو را هم با خودش میبرد تا یاد بگیری چطور با مردم رفتار کنی. صورتش را سیلی سرخ میکرد که آب در دلت تکان نخورد، سر ماه که میشد برای گرفتن حقوقش تو را هم با خودش میبرد و مهمانت میکرد به خوراکی که دوستش داری. حتی سیلی هایش هم درس بود. و مادر پناه بود برای هر وقت پدر خشمگین میشد.تمام تلاششان را با همه وجود کردند که تو به یک دردی بخوری و برای خودت کسی شوی.پدر و م پدر و مادر دو وجود با ارزش هستند. شاید خیلی ها وقتی نداشته باشندشان، تازه قدرشان را بدانند، زمانیکه که دیگر نیستند، که میدانم پدر و مادری که با همه وجود فرزندشان را با خون دل بزرگ کردند، حتی اگر برای همیشه هم نباشند، دعای خیرشان همراهت است. پدر و مادر، دو فرشته زندگی که ذره ذره وجودشان فقط مهر است و محبت. سایه شان مستدام است تا ابد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *