فرهنگ


معلمی داشت موی دانش آموزی را با قیچی میچید، فیلمش در شبکه های اجتماعی منتشر شد، همه او را فحش دادند. یک خودرو در خیابان لایی میکشید، یکی که داشت رانندگی میکرد موبایلش را در آورد و از او فیلم گرفت و منتشر کرد، همه به لایی کش فحش دادند. فیلمی دیگر بود که یک نفر از ماشینش آشغال به بیرون پرت میکرد، زیر پست مربوط به او هم همه فحش دادند. فیلمی دیگر بود که در سیزده بدر ساحلی پر از آشغال شده بود، همه به او هم فحش دادند. در بین این “همه” ها یکی شان همانی بود که داشت لایی میکشید، و خیلی هم ناراحت بود که فیلمش پخش شده و میگفت من آدم بی فرهنگی نیستم، جوگیر شدم کمی ویراژ دادم فیلمم منتشر شد. در خودروی دوستم بودم که این فیلمها را به من نشان داد و خودش هم هی فحش میداد که چقدر مردم بی فرهنگ هستند، موقعی که میخواست حرکت کند، آشغالهای درون ماشینش که در کیسه ای جمع شده بود را با باز کردن درب خودرو، زیر خودرو گذاشت.یکی فیلمش را گرفت و در شبکه های مجازی گذاشت، همه به او فحش دادند. یک عده هستیم دور هم جمع شده ایم و رفتار های اشتباهی انجام میدهیم که همه مان هم میدانیم اشتباه است ولی باز انجامش میدهیم و ناغافل از یکی مان فیلم میگیرند و بعد همه مان به آن فرد فحش میدهیم. فرهنگ البته که از بالا به پایین شکل میگیرد، مثلا سالهای سال کسی کمربند ایمنی نمیبست ولی به محض اینکه پلیس بصورت سفت و سخت شروع به جریمه کردن کرد، همه کمربند ایمنی بستند، الان دیگر بخاطر جریمه نشدن کمربند نمیبندیم، فرهنگش به وجود آمده است و حتی اگر کمربند نبسته باشیم سختمان هم هست. شاید اگر در خصوص صندلی نوزاد در خودرو هم سخت گیری شود، مردم بیشتر رعایت کنند. همه این بحث ها به کنار، هر کداممان به خودی خود، چقدر رفتاری را انجام میدهیم که دوست نداریم بقیه انجام دهند، مثلا چند بار بعد از تفریح آشغالها را جمع کرده ایم و در کیشه ای مرتب گذاشته ایم ولی با خودمان نبرده ایم، خوب شاید بگویید من این کار را نمیکنم. پس آن کیسه هایی که در تفرجگاهها رها میشود کار چه کسی است. آن بچه ای که از صندلی بالا میرود و سرش را از سانروف خودرو بیرون میبرد و فیلمش را یکی میپیرد و بقیه هم به او فحش میدهند یکی از ما هست یا خیر؟ جای کتمان نیست ، بالاخره یکی از ما این کار را کرده است، احتمالا همان آدم اگر ویدئوی این کار را ببینید، زیرش مینویسد:”بی فرهنگ بچه عقلش نمیرسد تو چرا میگذاری این کار را کند ” یا برای مورد آشغالهای رها شده بنویسد ” باید ساعت نه میگذاشتی آنجا، الان کسی آنها را نمیبرد ” ازین قبیل کارها که کم ندیده ایم دیگر. مشکلم واقعا این است که هر کداممان ممکن است آنقدر بد باشیم که اگر از رفتارمان فیلم بگیرند، بقیه به ما فحش بدهند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *